Privacy- en cookieverklaring EnqueteWeb.nl

Laatst aangepast op 18 januari 2022

Jouw privacy is voor EnqueteWeb.nl, onderdeel van SquidWeb, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met informatie die wij over jou te weten komen die wij verkrijgen via onze dienst EnqueteWeb.nl. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens van jou.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

Deelnemen aan EnqueteWeb.nl

EnqueteWeb.nl exploiteert een platform dat het mogelijk maakt om deel te nemen aan enquêtes van vele interessante bedrijven en organisaties. Hiervoor is het vereist om een account aan te maken. Hiermee ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Voor het aanmaken van een account moet je informatie over jezelf opgeven. Met deze gegevens maken wij een account voor jou aan, waarop je kunt inloggen met je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Om een account aan te maken vragen wij van jou de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Land waarin je woont
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege om jouw account te maken. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via de instellingen van jouw account de informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Daarnaast is het in sommige situaties nodig om je adresgegevens met ons te delen. Wij gebruiken jouw adres om gewonnen prijzen toe te sturen. Deze adresgegevens hoeven alleen gedeeld te worden op het moment dat deze cadeaubonnen worden gewonnen.

Naast deze noodzakelijke gegevens is het ook mogelijk om andere gegevens in jouw account te registreren. Vragen met betrekking tot de persoonlijke situatie kunnen naar eigen inzicht en vrijheid ingevuld worden. Deze gegevens zullen worden gebruikt om enquêtes aan te kunnen bieden die aansluiten op jouw persoonlijke situatie. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je niet over een auto beschikt en ook niet van plan bent binnenkort een auto aan te schaffen, zul je geen enquête ontvangen van BMW die op zoek is naar mensen die binnenkort een nieuwe auto willen kopen. We gebruiken deze gegevens dus om jou uit te nodigen voor onderzoeken. Daarnaast heeft EnqueteWeb de mogelijkheid om jou via e-mail uit te nodigen voor nieuwe enquêtes.

De antwoorden op deze aanvullende vragen over jouw persoonlijke situatie kunnen worden gedeeld met onderzoekbureau's. Deze vragen zullen nooit gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer. De vragen worden gekoppeld aan een anoniem user-id. Deze informatie wordt gebruikt met als doel:

 • Het technisch laten functioneren van de website. Zo moet EnqueteWeb weten wanneer een enquête is voltooid, zodat jij je beloning kan krijgen.
 • Controle om na te gaan of je geschikt bent om mee te doen aan een specifieke enquête.
 • Onderzoeksanalyse mogelijk te maken voor onderzoekbureau's.

Deze onderzoekbureau's kunnen op meerdere plekken ter wereld zitten, waarbij sommigen buiten de EU gevestigd zullen zijn. Deze bureau's zullen worden getoetst op kwaliteit, bijvoorbeeld of er wordt voldaan aan de Privacy Shield Certification.

Tijdens het deelnemen aan enquêtes kan het zijn dat organisaties vragen om jouw persoonsgegevens, zoals je naam, geslacht, leeftijd of e-mailadres. Deze gegevens worden niet door EnqueteWeb opgeslagen.

Wij bewaren jouw gegevens tot je het account opheft. Als een account opgeheven wordt verwijderen wij jouw gegevens of maken wij deze anoniem tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren. De gegevens van de door jou ingevulde enquêtes worden niet verwijderd als jij je account opheft.

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens op basis van de overeenkomst die wij met jou aangaan. Voordat een account aangemaakt wordt, dienen de gebruiksvoorwaarden geaccepteerd te worden.

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website is het mogelijk om een vragen stellen of aanvragen te doen. Hiervoor vragen wij van jou de volgende gegevens achter te laten zodat wij vervolgens contact met jou op te kunnen nemen:

 • E-mailadres.
 • Voor- en achternaam.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we jouw vraag hebben beantwoord of jouw aanvraag hebben behandeld en drie maanden daarna. Zo kunnen wij bij eventuele vervolgvragen de informatie er nog makkelijk bij pakken.

Verzenden van uitnodigingen

Na aanmelding zullen er onderzoeken worden gezocht die bij jou passen. Elke dag zal je een e-mail ontvangen waarin een uitnodiging naar een onderzoek zal staan. Alleen als er geen onderzoek voor jou gevonden kan worden, zal deze e-mail niet verzonden worden.

Verzenden van nieuwsbrieven

Alleen met jouw toestemming word je toegevoegd aan de lijst van abonnees van onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. De nieuwsbrief wordt maandelijks per e-mail verstuurd door het volgende e-mailadres [email protected].

Indien je toegevoegd wenst te worden aan de lijst van abonnees kun jij je hiervoor aanmelden via onze website. Wij hebben voor jouw aanmelding de volgende gegevens nodig:

 • Jouw voor- en achternaam.
 • E-mailadres.

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat jij je hebt afgemeld als abonnee voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren (zoals onze hostingdienstverlener), geven wij jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

EnqueteWeb.nl maakt gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van deze bedrijven.

Naam cookie Aanbieder Doel Vervaltermijn Type Functie
_ga Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP cookie Analytisch
enqueteweb_session x Registreert een uniek ID per sessie, om bijvoorbeeld op te slaan dat iemand ingelogd is in zijn account. 24 uur HTTP cookie Functioneel
XSRF-TOKEN x Registreert een uniek ID per bezoek, om onze formulieren zoals het aanmeldformulier te beschermen tegen aanvallen van bots. 1 uur HTTP cookie Functioneel

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert.

Jouw rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij.
 • Intrekken van toestemming.
 • Een bepaalde verwerking beperken.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wil je gebruikmaken van een van jouw rechten, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactmogelijkheden. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Niet-opvraagbare gegevens

Wanneer je lid bent bij EnqueteWeb, wil je deelnemen aan onderzoeken van aangesloten bedrijven en instellingen. Vanuit een uitnodiging via e-mail of via het beveiligde gedeelte van de website, wordt je doorgestuurd naar de vragenlijst van de onderzoekende partij met een anoniem user-id. Antwoorden op vragenlijsten worden anoniem rechtstreeks ingevuld bij de onderzoekende partij. EnqueteWeb verwerkt deze gegevens niet. Het recht op inzage strekt dus niet tot inzage in anoniem gegeven antwoorden die worden gebruikt voor statistisch onderzoek. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die worden ingevuld in de onderzoeken van de aangesloten bedrijven.

Klacht indienen

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op via onderstaande kanalen.

Contactgegevens:
EnqueteWeb.nl is een handelsnaam van SquidWeb
Paxtonstraat 3N Unit A2654
8013RP Zwolle
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 01134675